Visie & Beleidsplein

Een wereld te winnen

professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Lankers, E. (2009). Een wereld te winnen: professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Nieuwegein: Arko Sports Media.

De Nederlandse topsport is vooral gericht op talentontwikkeling en (internationale) topprestaties. Dat is logisch: in de topsport draait het immers om winnen en sporters willen op topniveau presteren. De laatste tijd groeit echter het besef dat een sporter de (wereld)top niet of nauwelijks meer op eigen kracht kan bereiken. De condities en randvoorwaarden waaronder de topsport wordt beoefend, zijn steeds meer bepalend voor de kans op succes. Niet alleen de sporttechnische aspecten maar ook de arbeidsverhoudingen van sporters zijn van belang. Heldere en evenwichtige arbeidsverhoudingen behoren tot het professionele topsportklimaat waar Nederland naar streeft. Hoeveel sporters zijn er in Nederland voor wie de sportbeoefening een geheel of gedeeltelijk middel van bestaan is? Hoe zijn de contractuele afspraken en arbeidsverhoudingen van beroepssporters momenteel geregeld? Wat ontbreekt er nog aan? In deze publicatie beantwoordt de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) deze vragen. Het rapport geeft een visie en aanbevelingen die kunnen leiden tot een structurele verbetering van de arbeidsverhoudingen en de rechtspositie van beroepssporters. De ervaringen in aanverwante sectoren en in andere landen hebben daarbij als perspectief en voeding gediend.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Een wereld te winnen : professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lankers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
arbeidsomstandigheden
professionalisering
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving