Visie & Beleidsplein

De kracht van sport

kadernota voor het sportbeleid 2008-2015

gemeente Amersfoort

(2008). De kracht van sport: kadernota voor het sportbeleid 2008-2015, gemeente Amersfoort. Amersfoort: Gemeente Amersfoort.

Deze nota vormt het beleidskader, dat beschrijft op welke wijze in de periode 2008-2015 invulling wordt gegeven aan het gemeentelijke sportbeleid in Amersfoort. Het formuleert doelstellingen voor de sport op zichzelf maar ook voor de sport in samenhang met andere beleidssectoren, zoals jeugd- en gezondheidsbeleid.

Uitgever(s): Gemeente Amersfoort,

Download(s)

De kracht van sport : kadernota voor het sportbeleid 2008-2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid