Visie & Beleidsplein

Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (2003-2007)

een doeltreffende manier om de gezondheid te verbeteren?

(2009). Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (2003-2007): een doeltreffende manier om de gezondheid te verbeteren?. Luxemburg: Europese Rekenkamer.

In dit verslag analyseert de Europese Rekenkamer het volksgezondheidsprogramma (VGP) van de Europese Unie voor 2003-2007. Met deze controle wilde de Rekenkamer nagaan of de juiste omstandigheden waren geschapen om de uit de EU-begroting gefinancierde projecten als aanvulling te laten dienen van de maatregelen van de lidstaten om de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren. Het verslag beschrijft conclusies en aanbevelingen betreffende programmaopzet, -uitvoering en -beheer. In het licht van haar bevindingen betwijfelt de Rekenkamer het nut van bepaalde componenten van Europese volksgezondheidsprogramma's zoals het VGP. De commissie en de lidstaten worden uitgenodigd de EU-aanpak van de financiering op het gebied van de volksgezondheid opnieuw te bezien.

Uitgever(s): Europese Rekenkamer,

Download(s)

Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (2003-2007) : een doeltreffende manier om de gezondheid te verbeteren?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
Europese Unie
volksgezondheid