Visie & Beleidsplein

Voel je thuis op straat!

nulmeting onder kinderen, jongeren en bewoners Rotterdam Delfshaven

Wonderen, R. van, & Boonstra, N. (2008). Voel je thuis op straat!: nulmeting onder kinderen, jongeren en bewoners Rotterdam Delfshaven. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De grootste uitdaging van Thuis op Straat (TOS) is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken werkt TOS in Delfshaven aan een positief en vriendelijk speelklimaat, veiligheid, aanspreekbaarheid en meer betrokkenheid van buurtbewoners. Een belangrijk onderdeel van de TOS-werkwijze is het samen met bewoners en instellingen analyseren van de lokale situatie via enquĂȘtes onder buurtbewoners, kinderen en jongeren. Dit onderzoeksrapport over Delfshaven laat zien dat bijna drie kwart van de kinderen uit Delfshaven zich soms of vaak onveilig voelt door oudere kinderen. Daarbij durft een op de drie jongens en bijna de helft van de meisjes soms of vaak niet buiten te spelen. Er blijkt behoefte aan meer en betere speelplekken en activiteiten voor kinderen en jongeren. De meting biedt concrete handvatten voor TOS: het organiseren van gezellige en veilige activiteiten, het toezien op het schoon en heel houden van speelvoorzieningen, het toezien op onderling gedrag tussen kinderen, en het aanspreken van kinderen en jongeren die overlast veroorzaken. Ook op het terrein van participatie liggen goede mogelijkheden: veel bewoners zijn bereid actief mee te werken om het samenleven in de buurt te verbeteren.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ron van Wonderen
Nanne Boonstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
opbouwwerk
sociale veiligheid
veiligheid
wijkaanpak