Visie & Beleidsplein

Werkende ketens?

metarapportage integraal toezicht jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking

Integraal Toezicht Jeugdzaken (2009). Werkende ketens?: metarapportage integraal toezicht jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking. Utrecht: Integraal toezicht Jeugdzaken.

In deze metarapportage geeft Integraal Toezicht Jeugdzaken een aantal aanbevelingen en adviezen voor de verbetering van de ketensamenwerking. Deels zijn de adviezen gericht aan de minister voor Jeugd en Gezin en deels aan de gemeenten. De aanbevelingen aan de minister betreffen het wegnemen van belemmeringen die gemeenten ondervinden bij de samenwerking in de hulpverlening aan jongeren. De gemeenten (en de voorzieningen en organisaties daarbinnen) kunnen de adviezen gebruiken om de lokale aanpak en ketensamenwerking te versterken.

Uitgever(s): Integraal toezicht Jeugdzaken,

Download(s)

Werkende ketens? : metarapportage integraal toezicht jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Integraal Toezicht Jeugdzaken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugd
jeugdbeleid
jongeren
ketenaanpak