Visie & Beleidsplein

The power of sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2008). The power of sport. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het kabinet acht sport van groot belang voor de samenleving. Daarbij staat de intrinsieke waarde van de sport voorop. Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke waarden waaraan sport een bijdrage levert. De maatschappelijke functie maakt de sport gewild en kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen: op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid. Met deze beleidsbrief geeft staatssecretaris Bussemaker vervolg aan het beleidsprogramma wat betreft het onderwerp sport. Ze bouwt daarbij verder op de pijlers 'bewegen', 'meedoen' en 'presteren' van het bestaande sportbeleid dat recent is vastgelegd in de nota 'Tijd voor sport' (2005) en het uitvoeringsprogramma 'Samen voor sport' (2006).

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

The power of sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
sport (algemeen)
sportbeleid