Visie & Beleidsplein

Zekere banden

sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid

Hart, J. de, Knol, F., Maas- de Waal, C., & Roes, T. (2002). Zekere banden: sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In discussies over het Nederland van nu wordt veelvuldig gerept over 'sociale cohesie', 'maatschappelijke integratie', 'leefbaarheid' en 'veiligheid'. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar deze fenomenen en de resultaten daarvan in deze publicatie bijeengebracht. Uit de resultaten is een aantal ontwikkelingen te herleiden dat zich heeft voorgedaan in zowel de samenleving als geheel als, op lager niveau, de directe leefomgeving. Een belangrijke conclusie is: veiligheid en veiligheidsbeleving hangen sterk samen met aspecten van sociale cohesie en integratie.

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Zekere banden : sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joep de Hart
Frans Knol
Cora Maas- de Waal
Theo Roes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefbaarheid
sociale cohesie
sociale veiligheid
sociologie
veiligheid