Visie & Beleidsplein

WVC-literatuurrapport nr. 31

de gezondheidswaarde van sport

Jitta-Geertsma, M.T.J. (1986). WVC-literatuurrapport nr. 31: de gezondheidswaarde van sport. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Er zijn geen exacte gegevens bekend over de gezondheidswaarde van sport. Het is daarom moeilijk dit in maat en getal uit te drukken. Toch kan op basis van het beschikbare materiaal gesteld worden dat de nadelige socio-economische gevolgen van sportblessures niet opwegen tegen de positieve gevolgen van sportbeoefening in onze veelal 'zittende' maatschappij. Een goede lichaamsbeweging is onderdeel van een gezonde leefwijze en draagt bij aan een betere conditie. Door geregeld te sporten kunnen lichamelijke verouderingsprocessen vertraagd worden, ten gevolge waarvan een langere mobiliteit wordt gewaarborgd. Sport lijkt van invloed te zijn op andere gezonde gedragingen en kan mede daardoor een rol spelen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft sport een sociale (gezelligheids)functie en draagt het bij aan geestelijk welbevinden. Het is gewenst met name onderzoek te stimuleren waarin de positieve waarde van sport voor de gezondheid wordt vastgesteld; tot nu toe zijn bijna alleen ten aanzien van de kosten van sport pogingen tot kwantificering ondernomen.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josephus Jitta-Geertsma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbevordering
lichaamsbeweging
ministeries