Visie & Beleidsplein

Aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs

Jepma, I., & Vegt, A.L. van der (2006). Aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs. Sardes.

De Alliantie "School en Sport samen sterker" wil er samen met het scholenveld voor zorgen dat in 2010 op 90% van de scholen leerlingen dagelijks een uur op of via de school kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Scholen worden gestimuleerd om hierbij de samenwerking aan te gaan met andere sportaanbieder in de buurt/wijk. In opdracht van de Tijdelijke Commissie Brede Analyse (TCBA) heeft Sardes onderzocht wat de stand van zaken is met betrekking tot sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs. Vertrekpunt van het onderzoek was de vraag in hoeverre de scholen zich kunnen en willen verbinden aan de centrale doelstelling van de Alliantie "School en Sport samen sterker" om, samen met partners in de schoolomgeving, te zorgen voor meer sport en bewegen in of rondom de school.

Het onderzoek was gericht op het beantwoorden van vragen rondom de volgende onderwerpen:

  1. het activiteitenaanbod met betrekking tot sport en bewegen binnen en buiten schooltijd;
  2. de samenwerking met buitenschoolse sportaanbieders met betrekking tot het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten; 
  3. de randvoorwaarden met betrekking tot het personeel, de sportfaciliteiten en de middelen voor het realiseren van een vijfdaags sport- en beweegaanbod; 
  4. het draagvlak voor het realiseren van een dagelijks sport- en beweegaanbod in en rondom de scholen; 
  5. de rol die de school voor zichzelf ziet weggelegd bij het realiseren van een dagelijks sport- en beweegaanbod en
  6. de maatregelen die de school noodzakelijk acht in het licht van het realiseren van een vijfdaags sport- en beweegaanbod in of rondom de school.

Het onderzoek is in de maanden september en oktober 2006 uitgevoerd en bestond uit het afnemen van een internetvragenlijst. De hier gepresenteerde resultaten hebben betrekking op vragenlijsten die door 337 scholen voor basisonderwijs (een netto respons van 34%) en 203 scholen voor voortgezet onderwijs (eveneens een netto respons van 34%) zijn ingevuld. De vragenlijsten zijn in het basisonderwijs vooral ingevuld door de directie. In het voortgezet onderwijs zijn de vragenlijsten vooral ingevuld door de vakdocenten lichamelijke opvoeding.

Uitgever(s): Sardes,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

IJsbrand Jepma
Anne Luc van der Vegt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderzoeksvragen
primair onderwijs
sportaanbod
voortgezet onderwijs