Visie & Beleidsplein

Atelier serie Olympische plannen en ruimte

werkdocument atelier 2

investeringen en combinaties

Twynstra Gudde, & Nieuwe Gracht (2008). Atelier serie Olympische plannen en ruimte: werkdocument atelier 2, investeringen en combinaties. Amersfoort: Twynstra Gudde.

Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke condities voor het organiseren van grootschalige sportevenementen in Nederland, heeft DG Ruimte aan Twynstra Gudde en Nieuwe Gracht de opdracht gegeven een serie (creatieve) Ateliers te organiseren. Door middel van deze Ateliers moeten die condities worden verkend, onder andere door er experts uit de wereld van (top)sport en (sport)evenementen samen te brengen met deskundigen op gebieden als ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur, economie en werkgelegenheid en markt en real estate. In dit tweede Atelier staan investeringen in accommodaties en flankerende maatregelen centraal. Er wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om die te combineren met ruimtelijke investeringen die voor 2028 op stapel kunnen staan en geprobeerd zicht te krijgen op samenhangende investeringsstrategieën.

Uitgever(s): Twynstra Gudde, Nieuwe Gracht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Twynstra Gudde
Nieuwe Gracht

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
Olympisch plan 2028
accommodaties
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties