Visie & Beleidsplein

Het belang van bewegen voor onze gezondheid

Greef, M. de (2009). Het belang van bewegen voor onze gezondheid. Partnership Huisartsenzorg in Beweging.

In dit artikel staat de laatste stand van zaken van de wetenschap op het gebied van bewegen en gezondheid. Er wordt in gegaan op het belang van bewegen op de preventie van fysieke en cognitieve aandoeningen, de biologische werkingsprincipes en de gedragswetenschappelijke kant achter het 'in beweging krijgen' van mensen.

Uitgever(s): Partnership Huisartsenzorg in Beweging,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mathieu de Greef

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gezondheid
lichaamsbeweging