Visie & Beleidsplein

Sportdeelname De Bilt 2009

onderzoek naar sportdeelname en golf in de gemeente De Bilt

Hoekman, R., Romijn, D., & Jong, D. de (2009). Sportdeelname De Bilt 2009: onderzoek naar sportdeelname en golf in de gemeente De Bilt. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeente De Bilt wenst inzicht te krijgen in de sportdeelname van haar inwoners. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de deelname aan de golfsport. Naast de sportdeelname gaat de interesse ook uit naar de tevredenheid over de sportaccommodaties. Het gaat hier niet alleen om de kwaliteit van de aanwezige accommodaties, maar ook om de kwantiteit en de nabijheid van deze accommodaties en het gebruik van de openbare ruimte. In dit kader is het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar de sportdeelname van de inwoners van de gemeente De Bilt, waarbij eveneens aandacht is voor het oordeel over het voorzieningenniveau. Extra aandacht gaat uit naar de vraag naar en het aanbod van golfvoorzieningen nu (2008) en in de toekomst (2015). De doelstelling van het onderzoek luidt: Een goed beeld verkrijgen van de sportdeelname en de sportbehoefte van de inwoners van de gemeente De Bilt en het draagvlak voor een 18-holes golfbaan, teneinde een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de aanleg van een nieuwe golfbaan. De resultaten worden in dit rapport besproken.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportdeelname De Bilt 2009 : onderzoek naar sportdeelname en golf in de gemeente De Bilt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
David Romijn
Doede de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
golf
richtlijn sportdeelname onderzoek
sportaccommodaties
sportbeoefening