Visie & Beleidsplein

KNHB

strategische visie 2015

januari 2006

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), & VODW Marketing (2006). KNHB: strategische visie 2015, januari 2006. Leusden: VODW Marketing.

In dit document wordt teruggeblikt op de strategie van de KNHB in de periode 1999-2005. Daarna staat de visie in de periode tot 2015 centraal, waarbij er aandacht is voor trends, het ambitieniveau wat betreft leden en accommodaties, doelgroepen, bedieningsconcepten, de identiteit van hockey, het assortiment en het verenigingsbeleid.

Uitgever(s): VODW Marketing,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
VODW Marketing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hockey
sportbonden
toekomst
werkplannen