Visie & Beleidsplein

Jaarboek sport

beleid en onderzoek

editie 2008 / 2009

Elling, A., Jong, M. de, Breedveld, K., & Groot-Nuijten, S. de (2009). Jaarboek sport: beleid en onderzoek, editie 2008 / 2009. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Deze achtste editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2008/2009 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en -onderzoek. Een actueel overzicht van organisaties en adressen in de sector completeert het geheel. Het jaarboek beoogt een naslagwerk te zijn voor eenieder die werkzaam is in de sfeer van politiek, bestuur, beleid, onderzoek, onderwijs en journalistiek met interesse in de sportsector. Besloten is om vanaf editie 2008/2009 het Jaarboek Sport wat betreft inhoud in een nieuw jasje te gieten. In de hard copy versie wordt volstaan met beknopte samenvattingen/ inleidingen in deel III. De uitgebreidere samenvattingen zijn digitaal beschikbaar via http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/jaarboek

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Inhoudsopgave : jaarboek sport : beleid en onderzoek : editie 2008 / 2009

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Marcia de Jong
Koen Breedveld
Saskia de Groot-Nuijten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
breedtesport
gezondheid
jaarboeken
marketing
sport (algemeen)
sportbeleid
sportbeoefening
sportmanagement
sportorganisaties
sportstimulering
topsport
verdraagzaamheid
wet- en regelgeving
zorg en welzijn