Visie & Beleidsplein

Overzie de regie

handreiking voor lokaal preventief jeugdbeleid

Goudswaard, D. (1998). Overzie de regie: handreiking voor lokaal preventief jeugdbeleid. Utrecht: Sardes.

Deze brochure is bedoeld om wethouders en ambtenaren zicht te bieden op de gemeentelijke regierol in het jeugdbeleid. Gemeenten hebben ook op andere terreinen een regisserende rol, bijvoorbeeld in het lokaal onderwijsbeleid. In deze brochure wordt gekeken naar wat die rol in het algemeen inhoudt en waarin hij afwijkt van andere opvattingen over overheidsbestuur. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de regierol op het terrein van jeugdbeleid: hoe ziet dit beleidsterrein er uit en wat betekent dat concreet voor de rol van de gemeente?

Uitgever(s): Sardes,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daniƫlla Goudswaard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdbeleid
lokaal beleid