Visie & Beleidsplein

NOC*NSF bondenmonitor 2006

benchmark rapportage

NOC*NSF (2006). NOC*NSF bondenmonitor 2006: benchmark rapportage. Arnhem: NOC*NSF.

Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoring, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker. Daarom heeft NOC*NSF het initiatief genomen om het monitoren binnen de sport systematisch aan te pakken. Binnen de afdeling Kennismanagement is het programma Management Informatie (Monitoren) gestart, met als doel het inventariseren van de belangrijkste kengetallen binnen de georganiseerde sport op het niveau van de bonden, verenigingen en (top)sporters. Deze kengetallen zullen vervolgens worden verzameld, geanalyseerd en beschikbaar worden gesteld via het TrendDataWarehouse en/of Bondnet. De gegevens uit het informatiesysteem moeten een bijdrage leveren aan het halen van de doelen van de sportagenda 2005-2008 (top tien, marktaandeel, samenwerking), ook uitgedrukt in de Barometer Sportagenda. Het verzamelen van data zal dan ook tot de 'ongoing business' van de georganiseerde sport gaan behoren. Jaarlijks of tweejaarlijks zullen bondenmonitor, verenigingsmonitor en sportersmonitor worden uitgezet. Onderhavig rapport is het resultaat van de eerste meting van de bondenmonitor voor de bond in relatie tot de benchmark (het gemiddelde van alle bonden). Bij deze eerste meting hebben 43 bonden hun medewerking verleend. Elke bond krijgt alleen inzage in zijn eigen gegevens en de benchmark.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

NOC*NSF bondenmonitor 2006 : benchmark rapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
monitors
sportbonden