Visie & Beleidsplein

Leefstijlinterventies in GGD-regio's

inventarisatie via GGD'en

Hollander, E.L. de, & Bogers, R.P. (2009). Leefstijlinterventies in GGD-regio's: inventarisatie via GGD'en. Bilthoven: RIVM Centrum Gezond Leven.

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom preventie in Nederland verzamelt het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) gegevens over het aanbod, de implementatie en het bereik van interventies gericht op belangrijke preventiethema's. De eerste stap die het CGL heeft genomen is het verzamelen van gegevens over leefstijlinterventies die GGD'en (en/of andere organisaties) in GGD-regio's aanboden in 2007. Daarnaast wilde het CGL inzichtelijk maken in hoeverre GGD'en over gegevens beschikken van de implementatie en het bereik van interventies. Dit rapport geeft inzicht in: - de wijze van gebruik van leefstijlinterventies in GGD-regio's; - de mate waarin GGD'en gegevens over implementatie en bereik van leefstijlinterventies bijhouden in hun regio; en - wensen van GGD'en ten aanzien van (regionale) registratie van implementatie en bereik van leefstijlinterventies. Dit rapport is bijlage van RIVM rapport Leefstijlinterventies in Nederland.

Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellen de Hollander
Rik Bogers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ggd'en
implementatie
interventies
leefstijl