Visie & Beleidsplein

Overlast en verloedering ontsleuteld

veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering

Noije, L. van, & Wittebrood, K. (2009). Overlast en verloedering ontsleuteld: veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Begin 2008 presenteerde het kabinet-Balkenende IV het 'Actieplan overlast en verloedering' met als doel: in 2010 is de sociale en fysieke overlast met een kwart verminderd ten opzichte van 2002. De maatregelen van het Actieplan zijn gericht op overlast (en criminaliteit) door jongeren, op uitgaansoverlast, op overlast in de woon- en leefomgeving en op verloedering in de fysieke woon- en leefomgeving. Het pakket aan maatregelen is uiteenlopend, variƫrend van bemiddeling bij een conflict tussen buurtgenoten, insignes voor bijzonder opsporingsambtenaren, wijzigingen in de drank- en horecawet, tot professionalisering van de jeugdzorg en campussen voor risicojongeren zonder opleiding of werk. Waarom zet de overheid juist deze maatregelen in en in hoeverre is dit een beargumenteerde keuze? In vervolg op de publicatie 'Sociale veiligheid ontsleuteld' heeft het SCP het Actieplan overlast en verloedering tegen het licht gehouden. Veronderstellingen uit het Actieplan zijn gereconstrueerd en geconfronteerd met empirische bevindingen over de effectiviteit van maatregelen om overlast en verloedering terug te dringen. Met deze benadering kunnen beleidskeuzen in de toekomst beter worden onderbouwd.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lonneke van Noije
Karin Wittebrood

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
criminaliteit
hangjongeren
jeugd
jeugdcriminaliteit
jongeren
sociale veiligheid