Visie & Beleidsplein

Eén jaar Cruyff Court FC Omniworld Veld

Cevaal, A., Romijn, D., Meulen, R. van der, & Breedveld, K. (2008). Eén jaar Cruyff Court FC Omniworld Veld. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Deze eindrapportage is gedaan in opdracht van het Echnaton College in Almere en sluit aan op de tussenrapportage 'Van court naar community'. Delen uit de tussenrapportage zijn in deze eindrapportage behouden gebleven, maar daar waar recentere data beschikbaar waren, zijn aanpassingen doorgevoerd. Het onderzoek naar de situatie van het Cruyff Court FC Omniworld Veld vormt tevens een casestudie binnen een breder, landelijk onderzoek: de evaluatie van Cruyff Court 2006-2009. Uitvoerder van dat onderzoek is het W.J.H. Mulier Instituut. De opdrachtgever is de Johan Cruyff Foundation en de titel van de publicatie luidt: 'Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk. Een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes'.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Cevaal
David Romijn
Ruud van der Meulen
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Cruyff Courts
evaluatie
speelruimte