Visie & Beleidsplein

Gezondheid telt!

in Waalwijk

kernboodschappen voor lokaal beleid 2006

(2006). Gezondheid telt!: in Waalwijk, kernboodschappen voor lokaal beleid 2006. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant.

In dit boekje worden de regionale kernboodschappen zo goed mogelijk vertaald naar de lokale situatie in Waalwijk. Met de lokale inkleuring kan dit boekje als startpunt dienen voor de volgende nota lokaal gezondheidsbeleid in Waalwijk. Dit boekje is daarom vooral bedoeld voor de beleidsmakers van de gemeente Waalwijk, maar ook voor de uitvoerders en andere belanghebbenden op het terrein van volksgezondheid en welzijn. Het boekje geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van ongezondheid? Wat gebeurt er nu aan beleid in de gemeente? En waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant,

Download(s)

Gezondheid telt! : in Waalwijk : kernboodschappen voor lokaal beleid 2006

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbeleid