Visie & Beleidsplein

Procesevaluatie NASB-impuls regeling

Tak, E.C.P.M., Verheijden, M.W., & Stubbe, J.H. (2009). Procesevaluatie NASB-impuls regeling. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid.

Op verzoek van NISB heeft TNO kwaliteit van Leven een procesevaluatie uitgevoerd binnen vier gemeenten die gebruik maken van de eerste tranche van de impulsregeling van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), in het vervolg aangeduid als impulsregeling.

Uitgangspunt is om hiermee inzicht te verkrijgen in:

  • de wijze waarop op strategisch niveau beleid betreffende beweegstimulering is gerealiseerd.
  • de wijze waarop netwerken van samenwerkende organisaties zijn gerealiseerd.
  • De werking van de NASB-regeling.

Op basis hiervan kan bekeken worden wat succes- en faalfactoren zijn van een succesvolle verankering van beweegstimulering in beleid en lokale structuren. Op basis van deze resultaten kan NISB de NASB -ondersteuning beter vormgeven.

Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Erwin Tak
Marieke Verheijden
Janine Stubbe

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
evaluatie