Visie & Beleidsplein

Wonen in ruimte en tijd

een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen

VROM-raad (2009). Wonen in ruimte en tijd: een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen. Den Haag: VROM-raad.

Dit advies is het resultaat van een zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen in het wonen. De VROM-raad kwam op het spoor van een groot aantal interessante voorbeelden. Deze zoektocht leidt tot het scharen van deze ontwikkelingen onder drie trends op de woningmarkt die ogenschijnlijk verschillen, maar nochthans de uitdrukking vormen van dezelfde sociaal-culturele ontwikkelingen. De eerste trend is de toenemende behoefte om te wonen met gelijkgestemden, al dan niet in privaat beheerde woondomeinden. De opkomst van transnationaal wonen en verschillende vormen van 'meerhuizigheid' vormen de tweede trend. De derde trend is de toenemende vraag naar comfort en gemak, waarbij wonen samen gaat met zorg- en dienstverlening ('verdienstelijking van het wonen').

Uitgever(s): VROM-raad,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

VROM-raad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
ruimtelijke ordening
woningcorporaties