Visie & Beleidsplein

Sociale stijging in de praktijk

KEI-A5/mei 2009

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing (2009). Sociale stijging in de praktijk: KEI-A5/mei 2009. Rotterdam: KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing.

A5 is een uitgave van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing en verschijnt eens per kwartaal. Dit nummer gaat over sociale stijging in de praktijk.

Uitgever(s): KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sociologie
wijken