Visie & Beleidsplein

Sportbeleid in de gemeente Leiden

verenigingen aan het woord

verslag van de bijeenkomst 'evaluatie sportbeleid' voor verenigingen

Hoekman, R., & Kalmthout, J. van (2009). Sportbeleid in de gemeente Leiden: verenigingen aan het woord, verslag van de bijeenkomst 'evaluatie sportbeleid' voor verenigingen. 's-Hertgenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De gemeente Leiden wil graag haar sportbeleid 'Startschot: kadernota Leids sportbeleid 2006-2010' evalueren, alvorens over te gaan tot het vaststellen van een nieuwe sportnota. De gemeente is voornemens om bijeenkomsten met betrokkenen in het veld te houden om te peilen hoe zij de afgelopen beleidsjaren hebben ervaren. Hierbij is aandacht voor de evaluatie van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het sportbeleid. Eén van de partijen in het veld is de sportvereniging. Vanwege de prominente rol van verenigingen in het beleid van de gemeente Leiden hecht de gemeente belang aan een bijeenkomst met sportverenigingen over het gevoerde en toekomstige sportbeleid. De gemeente Leiden heeft het Mulier Instituut gevraagd om deze bijeenkomst voor te zitten en inhoudelijk vorm te geven. Om dit goed te kunnen doen zijn er gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers en de wethouder Sport van de gemeente Leiden. Daarnaast is een korte vragenlijst uitgezet onder sportverenigingen in de gemeente Leiden. Ook is gebruik gemaakt van bestaande informatie uit onder andere de stadsenquête en de jongerenpeiling van de gemeente Leiden. Op basis van deze informatie is het programma voor de bijeenkomst samengesteld. De resultaten van de bijeenkomst zijn verwerkt in deze rapportage.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sportbeleid in de gemeente Leiden: verenigingen aan het woord : verslag van de bijeenkomst 'evaluatie sportbeleid' voor verenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bijeenkomsten
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
sportverenigingen
themabijeenkomsten