Visie & Beleidsplein

Noord - volop in beweging

sportplan stadsdeel Amsterdam-Noord 2009 - 2012

(2008). Noord - volop in beweging: sportplan stadsdeel Amsterdam-Noord 2009 - 2012. Amsterdam: DSP-groep.

Deze sportnota wil een impuls geven aan de sportontwikkelingen in Amsterdam-Noord en richt de aandacht op specifieke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, die op de langere termijn hun invloed zullen hebben op ruimtegebruik (voor sport) en sportbehoefte in dit deel van de stad.

Uitgever(s): DSP-groep, Stadsdeel Amsterdam-Noord,

Download(s)

Noord - volop in beweging : sportplan stadsdeel Amsterdam-Noord 2009 - 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid