Visie & Beleidsplein

In beweging!

10 jaar NISB met succes

jubileum magazine

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). In beweging!: 10 jaar NISB met succes, jubileum magazine.

Jubileummagazine ter ere van het 10-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), met daarin de volgende artikelen:

  • 10 jaar NISB in beeld: wat heeft NISB de afgelopen tien jaar gedaan en bereikt: 26 hoogtepunten in woord en beeld, een selectie van een decennium sport- en beweegstimulering;
  • 'Ons sportklimaat is heel goed': als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan Jet Bussemaker niet om het belang van bewegen heen. In beweging! voelde Jet aan de tand over de brede, maatschappelijke invloed van sport in al zijn facetten;
  • Bewegen is voor mij...: bewegen is gezond voor lichaam en geest, dat weet iedereen. Vijf mensen die een rol spelen in de jubileumfilm van NISB, vertellen waarom zij zoveel waarde hechten aan beweging. Want iedereen heeft zijn eigen beweegredenen!;
  • Bewegen met plezier staat voorop: ClĂ©mence Ross, directeur van NISB, reageert op 10 stellingen over sport en bewegen van netwerkpartners uit het werkveld. Ze pleit voor een samenleving waarin bewegen met plezier vanzelfsprekend deel uitmaakt van ons dagelijks leven;
  • De wording van een instituut: Tien jaar NISB. Dat betekent tien jaar projecten in wijkcentra, op scholen, in woon-zorgcentra en op pleintjes. In beweging! sprak met zes mensen die de afgelopen jaren nauw betrokken waren bij NISB: als opdrachtgever, als partner, als adviseur of als werknemer. Zij zagen NISB veranderen van een organisatie die zocht naar een eigen identiteit tot een instituut op het gebied van sport en bewegen;
  • Resultaten in beeld: hoeveel beweegt Nederland?: NISB stimuleert volwassen Nederlanders dagelijks ten minste 30 minuten te bewegen. Maar hoeveel Nederlanders doen dat en is dat aantal de afgelopen tien jaar gestegen?

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
lichaamsbeweging