Visie & Beleidsplein

Gezocht

water

vijf strategieën om het tekort aan geschikt badwater voor zwemverenigingen op te lossen

masterplan accommodaties

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) (2009). Gezocht: water, vijf strategieën om het tekort aan geschikt badwater voor zwemverenigingen op te lossen, masterplan accommodaties. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB).

Uit marktonderzoeken die de Koninklijke Nederlandse Zwembond in 2004 en 2007 uitvoerde, bleek dat meer dan 20 procent van de 435 bij de KNZB aangesloten zwemverenigingen niet tevreden is over het zwembad dat ze huren. Het gebrek aan badwater komt dusdanig veel voor dat het een belangrijke belemmerende factor is voor de groei van verenigingen. Veel verenigingen stuiten op de beperkingen die de hoeveelheid beschikbaar badwater met zich meebrengt. Dat is tevens een probleem voor de maatschappij, aangezien zwemmen goed is voor de veiligheid en de gezondheid van de bevolking. Dit rapport beschrijft nader onderzoek met betrekking tot het beschikbare badwater. In het rapport worden de resultaten van het onderzoek afgezet tegen het belang van zwemmen in verenigingsverband in Nederland. Het rapport heeft een link met het belang van zwemmen in het algemeen en heeft daarmee een functie als noodkreet. De zwemverenigingen in Nederland zijn van cruciaal belang, maar dreigen kopje onder te gaan in de concurrentiestrijd in het zwembad. Met dit rapport wil de KNZB de aandacht vestigen op deze problematiek en tegelijk een aanzet geven tot het werken aan een gezamenlijke oplossing.

Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNVB),

Download(s)

Gezocht: water : vijf strategieën om het tekort aan geschikt badwater voor zwemverenigingen op te lossen : masterplan accommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
verenigingen
zwembaden
zwemmen