Visie & Beleidsplein

Vertrekpunt van de breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 1999

0-meting evaluatie onderzoek breedtesportimpuls

(1999). Vertrekpunt van de breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 1999: 0-meting evaluatie onderzoek breedtesportimpuls. Den Haag: Ministerie van VWS.

De breedtesportimpuls stimuleert gemeenten en bonden om (verdere) initiatieven te ontplooien die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod, waarbij sportactiviteiten optimaal benut worden in het kader van andersoortige projecten. Deze 0-meting is bedoeld om een zo goed mogelijk ijkpunt te hebben om de effecten van de breedtesportimpuls vast te stellen. In de 0-meting wordt vastgesteld wat het beleid was van gemeenten en landelijke sportorganisaties voordat de breedtesportimpuls van start ging, welke activiteiten zij uitvoerden en in hoeverre werd samengewerkt met andere organisaties en beleidsterreinen.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesportimpuls
gemeenten
sportstimulering
subsidies