Visie & Beleidsplein

Sporten gemeten

methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname

Breedveld, K., & Tiessen-Raaphorst, A. (2009). Sporten gemeten: methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

De vraag hoeveel mensen aan sport doen, is gemakkelijk gesteld. Is het antwoord in de praktijk ook zo makkelijk te geven? Een wandeling: is dat sport of een vorm van recreatie? En een potje wii'en in de huiskamer? Sport of gamen? Doe je alleen maar aan sport in een officiële sportaccommodatie? Of is sportbeoefening op andere locaties zoals thuis, in het buurthuis of in het park ook te bestempelen als sport?

Er bestaan geen formele registers waaruit het aantal of het aandeel sporters kan worden afgeleid. Men is aangewezen op bevolkingsonderzoeken, waarvan de uitkomsten echter variëren.

In deze publicatie worden - door verscheidene kleinere studies bijeen te brengen - oorzaken van die variaties in sportdeelname zichtbaar gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op verschillende fases van onderzoek:

  • steekproeftrekking en veldwerk: hoe worden respondenten geworven en benaderd;
  • vraagstelling: welke vragen worden gesteld;
  • analyse: hoe worden analyses uitgevoerd en welke keuzes worden daarbij gemaakt.

Het doel is niet om het ultieme antwoord te geven op de vraag hoeveel sporters Nederland telt. Wel wordt beoogd onderzoekers een hand te reiken bij het opzetten van en rapporteren over hun onderzoek, en beleidsmakers bij het interpreteren van de betreffende uitkomsten.

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sporten gemeten : methodologische aspecten van het onderzoek naar sportdeelname

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Annet Tiessen-Raaphorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

meetmethoden
methodologie
sportbeoefening
sporten
statistische gegevens