Visie & Beleidsplein

Trends in sportdeelname in Nederland over de periode 1979-2007

Kamphuis, C.B.M., Dool, R. van den, Tiessen-Raaphorst, A., & Breedveld, K. (2009). Trends in sportdeelname in Nederland over de periode 1979-2007. Sport & geneeskunde (pp. 13-19)

Dit artikel belicht de belangrijkste trends in sportdeelname in Nederland over de jaren 1979-2007. Tussen 1979 en 2007 is de sportdeelname gegroeid met gemiddeld achttien procentpunten. Sportdeelname onder niet-westerse allochtonen, 65-plussers, groepen met een lage sociaal-economische status en gehandicapten is in de afgelopen jaren gestegen, maar nog altijd lager dan in de bevolking als geheel.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carlijn Kamphuis
Remko van den Dool
Annet Tiessen-Raaphorst
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
nieuwe Nederlanders
sport (algemeen)
sportbeoefening