Visie & Beleidsplein

Gezond wonen en werken

een oriëntatie op gezondheidsbevordering in de settings wijk en werk in Nederland

Meijer, S.A., & Sturkenboom, M. (2009). Gezond wonen en werken: een oriëntatie op gezondheidsbevordering in de settings wijk en werk in Nederland. Bilthoven: RIVM Centrum Gezond Leven.

In 2009 voerde het RIVM Centrum Gezond Leven een verkennend onderzoek uit naar gezondheidsbevordering in de leefomgevingen wijk en werk. In dit verslag leest u wie de belangrijkste partijen zijn. Het rapport geeft de belangrijkste kenmerken van de programma's voor gezondheidsbevordering en hoe deze programma's worden gefinancierd. Het onderzoek laat een grote diversiteit zien in: type organisatie, thema's per setting, ontwikkelde interventies en doelgroepen.

Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven,

Download(s)

Gezond wonen en werken : een oriëntatie op gezondheidsbevordering in de settings wijk en werk in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Susan Meijer
Marian Sturkenboom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
gezondheidsbevordering
wijkaanpak
wijken