Visie & Beleidsplein

't Stad sport

onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoeften in de stad Antwerpen

Vos, S., & Scheerder, J. (2009). 't Stad sport: onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoeften in de stad Antwerpen. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

In de periode najaar 2008 - voorjaar 2009 voerde de stad Antwerpen een onderzoek uit naar de sportparticipatie en sportbehoeften van haar 16- tot en met 80-jarige inwoners. In opdracht van de stad Antwerpen stond de afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement van de K.U. Leuven in voor de wetenschappelijke onderbouw en de analyse van de ter beschikking gestelde onderzoeksgegevens. De basisgegevens voor deze nulmeting werden verzameld in het najaar van 2008. De resultaten van het onderzoek zullen door de stad Antwerpen gebruikt worden voor de voorbereiding van het toekomstige sportbeleid van de stad Antwerpen. In dit onderzoeksrapport worden de resultaten gepresenteerd van de analyses die door de Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement in het kader van het voorgenoemde onderzoek werden uitgevoerd. Dit rapport betreft het tweede nummer van de reeks BMS-rapporten.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Sociale Kinesiologie & Sportmanagement,

Download(s)

't Stad sport : onderzoek naar de sportdeelname en sportbehoeften in de stad Antwerpen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Steven Vos
Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
sportbeleid
sportbeoefening
steden