Visie & Beleidsplein

Effectevaluatie Fietsen Scoort

Hendriksen, I.J.M., Stege, J.P., & Bernaards, C.M. (2009). Effectevaluatie Fietsen Scoort. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

In opdracht van NISB heeft TNO een effectevaluatie uitgevoerd onder bedrijven die deelnemen aan de COS campagne Fietsen Scoort, om na te gaan in hoeverre de campagne effectief is om werknemers duurzaam in beweging te krijgen. Onder werknemers van bedrijven die maximaal zes maanden aan de campagne meededen is een retrospectieve vragenlijst uitgezet naar fiets- en beweeggedrag op het moment van afnamen van de vragenlijst, vlak voor de start van de campagne en een jaar geleden. Geconcludeerd kan worden dat na de campagne Fietsen Scoort meer deelnemers normactief zijn dan voor de campagne. Het zijn vooral de al fietsende werknemers die meer zijn gaan fietsen. Inactieven en niet-fietsende werknemers worden nauwelijks bereikt.

Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg,

Download(s)

Effectevaluatie Fietsen Scoort

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ingrid Hendriksen
Jasper Stege
Claire Bernaards

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
campagne
enquêtes
fietsen
werknemers