Visie & Beleidsplein

Sociaal-economische verschillen in recreatief bewegen

de rol van de fysieke en sociale leefomgeving

Lenthe, F.J. van, Kamphuis, C.B.M., Giskes, K., Huisman, M., Brug, J., & Mackenbach, J.P. (2010). Sociaal-economische verschillen in recreatief bewegen: de rol van de fysieke en sociale leefomgeving. TSG 88

Het doel van deze studie is te bestuderen of fysieke en sociale omgevingskenmerken bijdragen aan de verklaring van sociaal-economische verschillen in wandelen en sportbeoefening onder volwassenen in Nederland.

Methode: Focusgroep interviews onder mensen uit lagere en hogere sociaal-economische groepen hebben richting gegeven aan de selectie van potentieel relevante omgevingskenmerken. Percepties van zulke omgevingskenmerken zijn vervolgens geoperationaliseerd in een vragenlijst, die is verstuurd naar 10.271 mensen tussen de 25 en 74 jaar (respons 64.4%). In zeven minder en zeven meer welvarende buurten in Eindhoven zijn tevens onafhankelijke observaties verricht van de fysieke omgeving.

Resultaten: Het vragenlijstonderzoek bevestigde dat mensen uit lagere sociaal-economische groepen minder recreatief bewegen. Zij rapporteerden vaker dat hun woonomgeving niet aantrekkelijk en onveilig was, dat de sociale cohesie in de buurt minder goed was, en dat zij over een kleiner sociaal netwerk in de buurt beschikten. Deze factoren verklaarden een klein deel van de sociaal-economische verschillen in sporten en in wandelen.

Conclusies: Een aantrekkelijke en veilige omgeving, goede sociale cohesie en een goed sociaal netwerk in de buurt lijken een kleine bijdrage te leveren aan sociaal-economische verschillen in bewegen. Beleid gericht op de verbetering van deze omgevingskenmerken kan mogelijk ook bijdragen aan de bevordering van bewegen in lagere sociaal-economische groepen.

Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank van Lenthe
Carlijn Kamphuis
Katrina Giskes
Martijn Huisman
Johannes Brug
Johan Mackenbach

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
leefomgeving
ruimtelijke ordening
sociaal-economische positie
sportbeoefening
volwassenen
wandelen