Visie & Beleidsplein

Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties

Netwerkbureau Kinderopvang, Waarborgfonds Kinderopvang, NOC*NSF, Waarborgfonds Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties. Den Haag: Netwerkbureau Kinderopvang.

Dit document dient als handreiking bij het onderbrengen van buitenschoolse opvang in of aan een bestaande sportaccommodatie. De handreiking beschrijft slechts BSO en laat dagopvang buiten beschouwing. De handreiking is te gebruiken als processturingsinstrument. De handreiking beschrijft de huisvestingsaspecten. Deze handreiking wordt u aangeboden door Netwerkbureau Kinderopvang, Waarbordfonds Kinderopvang, NOC*NSF, Waarborgfonds Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang,