Visie & Beleidsplein

De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten

quickscan onder 175 gemeenten

Vandenbroucke, M., Braam, H., Gilsing, R., Steketee, M., Tierolf, B., Rutjes, L., ... Sarti, A. (2010). De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten: quickscan onder 175 gemeenten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Dit rapport beschrijft de stand van zaken rond jeugdparticipatie in 2009 vanuit het perspectief van gemeenteambtenaren van 175 gemeenten. Hebben jongeren inspraak en invloed in de gemeente en kunnen zij eigen initiatieven ontplooien? Wat hebben gemeenten nodig bij het verder vormgeven van hun jeugdparticipatiebeleid? De gegevens zijn verzameld via een vragenlijst die hoort bij het meetinstrument Be Involved. Dat instrument meet de kwaliteit van de jeugdparticipatie.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten : quickscan onder 175 gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Myriam Vandenbroucke
Huub Braam
Rob Gilsing
Majone Steketee
Bas Tierolf
Leo Rutjes
Geeske Strating
Asia Sarti

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugdparticipatie
meetinstrumenten