Visie & Beleidsplein

Moderniteit, vrijetijd en de stad

sporen van maatschappelijke transformatie en continuïteit

Mommaas, H. (1993). Moderniteit, vrijetijd en de stad: sporen van maatschappelijke transformatie en continuïteit. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

In dit proefschrift brengt de heer Hans Mommaas een drietal studies naar aspecten van het moderne samen. Eerst presenteert hij een systematisch overzicht van ontwikkelingen in het na-oorlogse sociaal-theoretisch denken. Het blijkt dat het thema van het post-moderne al wat ouder is dan vandaag. Vervolgens gaat hij in op de karakteristiek, dynamiek en vormgeving van de vrijetijd als modern fenomeen. Hier komt onder meer de veranderende relatie aan bod tussen de goede en de slechte smaak. Tenslotte doet Mommaas verslag van een onderzoek naar de integratie van een stad, te weten Tilburg, in de dynamiek en karakteristiek van de moderniteit. De overgang van 'traditie' naar 'moderniteit' blijkt geen overgang te vormen van de ene stabiele fase naar een andere. Eerder is er sprake van een overgang naar een fase van welhaast permanente economische, politieke en culturele rusteloosheid. Wat de drie delen verbindt is een opvatting over het moderne, ontleend aan het werk van de Britse sociaal-theoreticus Anthony Giddens. Daarin ligt de nadruk meer op vernadering, discontinuïteit, contingentie en reflexiviteit dan op evolutionistische ideeën van vooruitgang en ontwikkeling.

Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans Mommaas

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

innovatie
maatschappelijke ontwikkeling
sociologie
steden
vrije tijd