Visie & Beleidsplein

Volkscultuur in Europa 1500-1800

Burke, P. (1990). Volkscultuur in Europa 1500-1800. Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Agon BV.

De laatste jaren is onder invloed van de bloei van de mentaliteitsgeschiedenis de belangstelling voor volkscultuur enorm gegroeid. Deze aandacht uitte zich voornamelijk in regionale onderzoeken en deelstudies, een synthese ontbrak. De Britse historicus Peter Burke heeft met deze publicatie in deze leemte voorzien. In dit boek staat de volkscultuur van het hele preïndustriële Europa centraal: de periode van de Middeleeuwen tot de Industriële Revolutie, beschreven aan de hand van voorbeelden uit een gebied dat zich uitstrekt van Noorwegen tot Sicilië en van Ierland tot de Oeral. Systematisch zet Burke uiteen wat hij onder volkscultuur verstaat, hoe zij in de loop der eeuwen is overgedragen, welke verschijningsvormen en genres zij kent en hoe zij werd beïnvloed door kerk, politiek en economie.

Uitgever(s): Uitgeversmaatschappij Agon BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter Burke

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
geschiedenis
samenleving