Visie & Beleidsplein

World leisure participation

free time in the global village

Cushman, G., Veal, A.J., & Zuzanek, J. (1996). World leisure participation: free time in the global village. Wallingford, Oxon: CAB INTERNATIONAL.

De sociale, culturele en economische betekenis van vrije tijd neemt wereldwijd toe. Vrijetijdsactiviteiten zijn belangrijke aspecten van het moderne leven en het voorzien in deze activiteiten is een in toenemende mate belangrijk kenmerk van de moderne economie. In de meeste ontwikkelde landen wereldwijd worden periodiek onderzoeken gedaan om het niveau van de deelname aan vrijetijdsactiviteiten vast te stellen. Dit boek brengt de resultaten van onderzoek van twaalf verschillende landen samen, te weten: Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Hong Kong, Israël, Japan, Nieuw Zeeland, Polen, Spanje en de USA. Ondanks de verschillen in onder andere methoden van onderzoek en tijdslijnen, die het moeilijk maken om direct vrijetijdspatronen te kunnen vergelijken, komen toch een aantal overeenkomsten naar voren wat betreft deelname aan vrijetijdsactiviteiten in industriële samenlevingen.

Uitgever(s): CAB INTERNATIONAL,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Grant Cushman
A.J. Veal
Jiri Zuzanek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geografische gebieden
internationaal
onderzoeken
samenleving
vrije tijd
vrijetijdsbesteding