Visie & Beleidsplein

The wealth of nations

books I-III

Smith, A. (1970). The wealth of nations: books I-III. Londen: Penguin Books.

Deze publicatie is voor het eerst gepubliceerd in 1776. Door het vaststellen van de 'division of labour' als een voorname verklaring van economische groei, legde Adam Smith de funderingen van de economische theorie in het algemeen en van de 'klassieke' economie in het bijzonder. Maar, zoals Andrew Skinner bekend maakt in zijn introductie van deze editie, ligt de echte subtiliteit van deze publicatie minder in individuele gebieden van economische analyse dan in het totaalplaatje van een veelomvattend analytisch systeem, een kapitalistische economie, waarin alle onderdelen gelijktijdig op elkaar in werken. Daarnaast was Smith's kijk op de samenleving niet slechts een economische. Smith deed veel moeite om duidelijk te maken dat economische stijging onwenselijke sociale gevolgen kan hebben en dat arbeid die economisch gezien niet productief is, heilzaam kan zijn voor de samenleving als geheel.

Uitgever(s): Penguin Books,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Adam Smith

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
geschiedenis
samenleving