Visie & Beleidsplein

The division of labor in society

Durkheim, E. (1984). The division of labor in society. New York: The Free Press (Afdeling van Simon & Schuster Inc.).

In zijn gewichtige uitdaging naar de economische levensbeschouwingen van Adam Smith en Karl Marx, presenteert Emile Durkheim een herbeschrijving van de sociale structuren van productie en allocatie, die de hoekstenen van het kapitalisme vormen. In deze publicatie, die oorspronkelijk in Frankrijk in 1893 gepubliceerd is, vroeg Durkheim zich af hoe individualiteit behouden kan worden in het kapitalistische systeem. De schrijver beweert dat het klasseconflict niet inherent is aan een kapitalistische samenleving, zoals Marx beweerde, maar dat de onbelemmerde groei van de kracht van de staat zou leiden tot het uitsterven van de individualiteit. Alleen in een vrije samenleving, die vrijwillige banden tussen de leden bevordert, kan individualiteit gedijen, zo beweert Durkheim.

Uitgever(s): The Free Press (Afdeling van Simon & Schuster Inc.),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Emile Durkheim

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
economie
samenleving
sociale wetenschappen
sociologie