Visie & Beleidsplein

Tussen veerkracht en vrees

de impact van de recessie op de georganiseerde sport

Kalmthout, J. van, Hoekman, R., Hover, P., & Breedveld, K. (2010). Tussen veerkracht en vrees: de impact van de recessie op de georganiseerde sport. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Dit rapport gaat over de gevolgen van de recessie voor de sport. In de verschillende hoofdstukken is door de onderzoekers ingegaan op de sportverenigingen, gemeenten en de leden van sportverenigingen en fitnesscentra. Hierbij is in ieder hoofdstuk gebruik gemaakt van deelonderzoeken die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. Bij sportverenigingen is geput uit de cijfers van de recessiepeiling bij verenigingen eind 2008 en eind 2009. De resultaten van de gemeenten zijn gebaseerd op een meting eind 2009 in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten. Bij de leden van sportverenigingen en fitnesscentra is gebruik gemaakt van twee metingen; begin 2009 en eind 2009 met gebruikmaking van respondenten uit de SportersMonitor van NOC*NSF en het Mulier Instituut. Met deze onderzoeken is een groot deel van de vraag- en aanbodzijde onderzocht. In dit laatste hoofdstuk verbinden wij de resultaten van de afzonderlijke hoofdstukken. Daarnaast hebben we aandacht voor de gevolgen van de recessie in andere (aanpalende) sectoren.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Tussen veerkracht en vrees : de impact van de recessie op de georganiseerde sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Remco Hoekman
Paul Hover
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
fitnesscentra
gemeenten
sport (algemeen)
sportverenigingen