Visie & Beleidsplein

Effectevaluatie bedrijfssport

Stege, J.P., Hendriksen, I.J.M., & Bernaards, C.M. (2010). Effectevaluatie bedrijfssport. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

In opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft TNO Kwaliteit van Leven deze effectevaluatie uitgevoerd. Het doel van de effectevaluatie was om na te gaan in hoeverre bedrijfssport het beweeggedrag van deelnemers (duurzaam) bevordert. Hierbij werd nagegaan in hoeverre deelnemers vaker aan de beweegnormen (NNGB en fitnorm) gingen voldoen gedurende het programma en drie maanden na afloop van het programma. Daarnaast werd geïnventariseerd in hoeverre inactieven worden bereikt. Op basis van de effectevaluatie kan worden geconcludeerd dat deelnemers aan bedrijfssport zowel gedurende als drie maanden na afloop van het programma vaker voldoen aan de beweegnormen dan vóór de start van het bedrijfssportprogramma.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Effectevaluatie bedrijfssport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jasper Stege
Ingrid Hendriksen
Claire Bernaards

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
bedrijfssport
effectmeting
evaluatie
fitnorm