Visie & Beleidsplein

Geef jongeren de openbare ruimte

Burer, K., Woudenberg, S. van, Sadée, C., & Stade Advies (2009). Geef jongeren de openbare ruimte. Utrecht: Stade Advies.

De provincie Utrecht zet zich in voor sociale samenhang in de maatschappij en daarmee ook voor leefbaarheid in de wijk. Jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Vanuit de 'stimuleringsregeling maatschappelijk ontwikkeling' is daarom het project 'geef jongeren de openbare ruimte' gesubsidieerd. Stade Advies heeft dit project in opdracht van de provincie uitgevoerd. Door jongeren zelf te betrekken heeft Stade Advies in kaart gebracht waar de jongeren behoefte aan hebben, en welke aanpassingen van de openbare ruimte nodig zijn voor een betere leefomgeving in de wijk. In deze brochure zijn de concrete resultaten van twee projecten beschreven.

Uitgever(s): Stade Advies, Provincie Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kitty Burer
Sylvia van Woudenberg
Claartje Sadée
Stade Advies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
jongeren
projecten
ruimtelijke ordening