Visie & Beleidsplein

Landelijke evaluatie KNVB spelerspas

Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Jong, M. de (2010). Landelijke evaluatie KNVB spelerspas. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In deze rapportage is verslag gedaan van de landelijke evaluatie spelerspas. In deze evaluatie is ingegaan op de vraag in hoeverre de pas voldoet aan de doelstellingen die de KNVB geformuleerd heeft omtrent de spelerspas. Het is de primaire doelstelling van de pas om als controlemiddel te fungeren voor de identiteit van de spelers. De secundaire doelstellingen hebben betrekking op het verminderen van negatieve randverschijnselen rond de wedstrijd. Hiermee wordt onder andere bedoeld; het terugdringen van (fysiek) geweld op en rond het veld, het verbeteren van lik-op-stuk beleid en het verbeteren van de kwaliteit van de competities. De spelerspas is eerst als pilot ingevoerd in district West-II in 2002/'03. Na evaluatie van de pilot (in 2003/ '04 en 2004/'05) is besloten de spelerpas landelijk in te voeren. De landelijke invoering van de persoonsgebonden spelerspas vond plaats in seizoen 2006/'07. In een eerder onderzoek naar de spelerspas in district West-II zijn vragenlijsten ontwikkeld voor scheidsrechters (bond en club), secretarissen en aanvoerders/leiders. Deze vragenlijsten zijn de basis voor dit onderzoek en zijn met behulp van de KNVB na een representatieve steekproef onder zowel zaal- als veldverenigingen uitgezet. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage beschreven.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Landelijke evaluatie KNVB spelerspas

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout
Marcia de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
sportbonden
voetbal