Visie & Beleidsplein

Thin is going to win?

disordered eating in sport

Bruin, K. de (2010). Thin is going to win?: disordered eating in sport. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Eetproblematiek komt veelvuldig voor bij topsporters, zo blijkt uit onderzoek. Vooral esthetische sporten (denk aan turnen, dans), sporten met gewichtsklassen (bijv. judo, worstelen) en duursporten (wielrennen, zwemmen) worden in dit verband als sporttakken met een verhoogd risico beschouwd. Sporters bij wie ook met regelmaat eetstoornissen worden aangetroffen, zijn sportschoolbezoekers die gaan fitnessen om af te vallen of er lichamelijk beter uit te willen zien. Deze gegevens roepen de vraag op waarom bepaalde sporters blijkbaar meer risico lopen om eetproblemen te ontwikkelen dan andere. Dit proefschrift heeft als doel antwoord te geven op deze vraag. Drie studies zijn uitgevoerd waarin getracht wordt verklaringen te vinden voor de verschillen tussen sporters in de mate waarin zij kans lopen eetproblematiek te ontwikkelen.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin de Bruin

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

eetstoornissen
gezondheid
proefschriften
sport (algemeen)
topsport