Visie & Beleidsplein

Bewegen valt goed!

handboek voor projectleiders

Marle, A.M. van, Gooiker, C., Volkstedt, I., Veling, M., Panneman, M., Lugtenberg, M., ... Stichting Consument en Veiligheid (2010). Bewegen valt goed!: handboek voor projectleiders. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Dit handboek voor projectleiders is ontwikkeld door Stichting Consument en Veiligheid (C&V) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het handboek is bedoeld als praktisch handvat voor het opzetten van interventiegroepen waarbij aandacht kan worden besteed aan het stimuleren van bewegen en het voorkomen van een val bij niet-westerse allochtone ouderen. Het handboek levert praktische aanwijzingen om een aanbod op maat te creëren. Het handboek is erop gericht om projecten op te zetten waarbij een actieve leefstijl onder allochtone ouderen wordt gestimuleerd en mede hierdoor vallen te voorkomen.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Consument en Veiligheid (C&V),