Visie & Beleidsplein

De sportvereniging

tussen traditie en transitie

een empirische analyse van lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen

Heijden, F. van der (2010). De sportvereniging: tussen traditie en transitie, een empirische analyse van lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen. Wageningen: Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Mulier Instituut. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, heeft betrekking op de macht, motieven en middelen die gemeenten gebruiken om de politiekeconomische doelen te realiseren ten opzichte van het sociaal-maatschappelijke belang van clubs. Aansluitend is onderzocht in welke mate en op welke wijze gemeenten aandringen om over te gaan tot fuseren of opheffen. Het doel van dit onderzoek is om de positie van lokale gemeenten bij fusies en opheffingen van sportverenigingen te analyseren.

Uitgever(s): Wageningen Universiteit en Researchcentrum,

Download(s)

De sportvereniging: tussen traditie en transitie : een empirische analyse van lokale gemeentelijke machtsverhoudingen in relatie met gefuseerde en opgeheven sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Freek van der Heijden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fusies
kwalitatief onderzoek
lokaal beleid
scripties
sportverenigingen