Visie & Beleidsplein

De wijk

een bron van energie

de sociale en fysieke omgeving in interventies ter preventie van overgewicht

Mulder, E., Wagemakers, A., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Wageningen Universiteit (WUR) (2010). De wijk: een bron van energie, de sociale en fysieke omgeving in interventies ter preventie van overgewicht.

Het project 'De wijk: een bron van energie' beoogt overgewicht te voorkomen door het opzetten en uitvoeren van interventies die zich richten op de sociale en fysieke omgeving van gezondheid. In dit artikel worden het project, de interventies in de zes pilotgemeenten en de evaluatie beschreven.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ellen Mulder
Annemarie Wagemakers
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Wageningen Universiteit (WUR)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
kinderen
ouders
overgewicht
ruimtelijke ordening
wijkaanpak
wijken