Visie & Beleidsplein

Lokaal integraal gezondheidsbeleid

intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

Steenbakkers, M., Jansen, M., Vries, N.K. de, & Maarse, H. (2010). Lokaal integraal gezondheidsbeleid: intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten.

De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking veel onduidelijkheid bestaat en dat intersectorale samenwerking rondom het gezondheidsprobleem overgewicht beperkt ontwikkeld is binnen gemeenten.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mieke Steenbakkers
Maria Jansen
Nanne de Vries
Hans Maarse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gezondheidsbeleid
overgewicht
samenwerking